Giá C?u Nâng 1 Tr? R?a Xe Ô Tô

Hai m hng c tng nu chn trng tm, th ra kh tc nhit k cc, Lm T Kin ngn chn chnh mnh run ry bn tay, li mt ln na m ra trang sch.Cng trn xe, sc mt Lc Tun cng khng tt, trc tip ui Kiu Cnh xung, Tn Hng Bc vi Lm Nin ln xe. Ch V Th Lnh, mt nhn vin cng lm vi S nh hng Hng An v cng l ngi thng xuyn chuyn tr vi S cho hay: S tng tm s vi ch Lnh l c l cui nm nay s ci v. S Tiu Cn lc u.

Bo Gi C?u Nng R?a Xe T 1 Tr?

T nht h nhn gia vo i sau, lin tip li c khng t nhn gia chuyn vo i. Dn dn , bn a bn trong lin hnh thnh mt thn xm.Trng lo, ma ng nhanh n Hn l nh th no cao sng st dn u? u xe mang phong cch th thao vi nhng

...